• Tiếng Việt
  • English
Máy đục gỗ nhiều đầu
Máy đục tượng
Máy quảng cáo
Máy CNC | May CNC
Updating...
NHẮN TIN

Tượng đường kính 60 - 80cm | Máy đục tượng Soratech
Tìm theo
Bỏ chọn tất cả

Máy đục tượng ĐK 80cm

  - Máy khắc gỗ, khắc đá VHTD. 1 trục Z, đường kính tượng 2,5m dài 5m. Máy sử dụng bộ điều khiển Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  1x7,5kw + hệ thống pha phôi bằng lưỡi cưa đặc biệt. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
0
Chưa có phiếu nào
Liên hệ
2266
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT8030-8-2T80 . 2 trục Z, đường kính tượng 80cm dài 3m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2x5,5kw + 6x2.2kw Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
Liên hệ
2386
Bảo hành:  01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT8022- 2 trục Z đường kính tượng 80cm dài 2.2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
770.000.000VNĐ
1686
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT8022- 2B trục Z đường kính tượng 80cm dài 2.2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
870.000.000VNĐ
1686
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT8022- 2A trục Z đường kính tượng 80cm dài 2.2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×7,5KW. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
1.019.000.000VNĐ
12386
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT8025-4B. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 80cm dài 2m5. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY – Máy CNC Việ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
1.820.000.000VNĐ
1668
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT8025-4A. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 80cm dài 2m5. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY – Máy CNC Việ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
1.920.000.000VNĐ
1928

Máy đục tượng ĐK 60cm

Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m VHT1625-4-1T60 là máy có khổ khi làm việc rộng 1,6m dài 2,5m gầm cao 25cm. Khi đục tượng có 1 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 2,2m. – Tất cả các dòng máy đục tượng đường kính 20 đến 60cm, máy đ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
330.000.000VNĐ
11625
Bảo hành: 01 năm. – Máy đục Tượng đường kính lớn 60cm đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng  6 đầu VHT2030-6-1T60 là máy khi làm việc có khổ rộng 2m dài 3m gầm cao 25cm. Khi đục tượng có 1 đầu đường kính 60cm dài 2,2m. Công suất đầu đục : 1×5.5KW + 5×2,2KW. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
395.000.000VNĐ
11254
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B-1Z có 1 trục Z khi đục có 02 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục : 2×5,5KW.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
450.000.000VNĐ
5266
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B khi đục có 02 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục : 2×5,5KW.  Máy thiết kế để khách có thể đặt cấu hình đục tranh khi cần. Tham khảo thêm dòng má...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
470.000.000VNĐ
11263
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2B trục Z đường kính 60cm dài 2,2m. Khi đục có 02 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 2,2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
Liên hệ
11424
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A-1Z có 1 trục Z khi đục có 02 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục : 2×5,5KW.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
500.000.000VNĐ
6354
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A-1Z trục Z đường kính 60cm dài 2,2m. Khi đục có 02 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 2,2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW.  Tham khảo thêm dòng máy > Đ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
Liên hệ
3424
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng PRO VHT6016-2Z-4B 2 trục Z đường kính 60cm dài 1,6m. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 1,6m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  4×5,5KW. Số đầu đục tượng: 04. Tham khảo thêm ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
540.000.000VNĐ
12569
Bảo hành: 03 năm phần cơ khí, 01 năm phần điện - Máy đục tượng chuyên dụng trục Z PRO-VHT6018-2Z-4B gầm cao 25cm. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng k...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
560.000.000VNĐ
11426
Bảo hành: 03 năm phần cơ khí, 01 năm phần điện - Máy đục tượng chuyên dụng PRO VHT6016-2Z-4A 2 trục Z đường kính 60cm dài 1,6m. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính 60cm dài 1,6m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  4×5,5KW. Số đầu đụ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
600.000.000VNĐ
12569
Bảo hành: 03 năm phần cơ khí, 01 năm phần điện - Máy đục tượng chuyên dụng trục Z PRO-VHT6018-2Z-4A B gầm cao 25cm. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
660.000.000VNĐ
11426
Bảo hành: 03 năm phần cơ khí, 01 năm phần điện - Máy CNC đục tượng chuyên dụng trục VHT6018-6B-2Z. Khi đục có 6 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 60cm dài 1,8m. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳn...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
710.000.000VNĐ
9652
Bảo hành: 03 năm phần cơ khí, 01 năm phần điện - Máy đục tượng chuyên dụng VHT6055-2 trục Z đường kính 60cm dài 5,5mm. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục:  2×5,5KW.  Tham khảo thêm dòng máy > Máy đục tượng đường kính 60 - 75cm ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
1.550.000.000VNĐ
9015

Máy đục tượng ĐK 70cm

Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng gỗ, xốp VHT7020-2-GXB gầm cao 25cm. Khi đục có 2 đầu đục tượng gỗ và xốp đường kính phôi lên đến 70cm dài 2m. Máy kết hợp mặt bàn nhôm rời đục phẳng. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy >...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
Liên hệ
11426
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT7020-2B trục Z đường kính tượng 70cm dài 2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
620.000.000VNĐ
11424
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT7020- 2A trục Z đường kính tượng 70cm dài 2m. Máy sử dụng bộ điều khiển  Shanlong S200 Tiếng Việt. Công suất đầu đục :  2×5,5KW. Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
720.000.000VNĐ
11424
Bảo hành: 01 năm. - Máy đục tượng chuyên dụng VHT7022-4A gầm cao 25cm. Khi đục có 4 đầu đục tượng đường kính phôi tượng 70cm dài 2m2. Máy sử dụng bộ điều khiển Shanlong S200 Tiếng Việt.  Tham khảo thêm dòng máy > Đục tượng kết hợp đục phẳng 6 đầu BÁN CHẠY ...
5
Trung bình: 5 (1 vote)
920.000.000VNĐ
11426

Những ưu điểm vượt trội

và cam kết về chất lượng của CNC Việt Hàn

Máy CNC Việt Hàn được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Áp dụng cho tất cả các sản phẩm cung cấp trong nước và xuất khẩu của công ty... >>Đọc toàn bộ bài viết