Công ty TNHH SX KD và XNK Nguyễn Vinh tin dùng máy plasma của CNC Việt Hàn

Công ty TNHH SX KD và XNK Nguyễn Vinh có trụ sở sản xuất tại Huyện Thanh Trì – Hà Nội. Công ty TNHH Nguyễn Vinh có 15 năm kinh nghiệm về đột dập kim loại, đúc kết giữa tinh hoa của đột dập thủ công truyền thống kết hợp với hiện đại, thực hiện phương châm: “ Chất lượng Ngoại giá Nội “ Trước phương châm đó, việc áp dụng kỹ thuật máy móc mới là mục tiêu hàng đầu của Công ty Nguyễn Vinh. Chính vì vậy  Công ty Nguyễn Minh đã đầu tư máy cắt plasma để áp dụng vào sản xuất kỹ thuật cao và sản phẩm máy plasma của CNC Việt Hàn được Công ty Nguyễn Vinh lựa chọn, tin dùng.

video chạy thử máy plasma tại Công ty Nguyễn Vinh

Một số hình ảnh lắp đặt, chuyển giao máy Plasma tại xưởng sản xuất của Công ty Nguyễn Vinh:

P_20170306_101929_vHDR_Auto_p P_20170306_101952_vHDR_Auto_p P_20170306_102006_vHDR_Auto_p P_20170306_102012_vHDR_Auto_p P_20170306_102057_vHDR_Auto_p P_20170306_102116_vHDR_Auto_p P_20170306_102233_vHDR_Auto_p P_20170306_102300_vHDR_Auto_p P_20170306_102328_vHDR_Auto_p P_20170306_102756_vHDR_Auto_p P_20170306_102814_vHDR_Auto_p P_20170306_102836_vHDR_Auto_p P_20170306_104405_vHDR_Auto_p

2 3 4

DSC_0023 (1)

DSC_0024

DSC_0025

DSC_0026

 

Posted in Khách Hàng and tagged , , , , , , .