Hướng dẫn cài đặt tham số cho phần mềm NCStudio V8

Bước 1:

  • Từ giao diện chính của chương trình bấm chọn Operation -> Set Parameter1 - vao cai dat tham so

Bước 2:

  • Nhập mật khẩu để truy nhập vào phần Parameter. Mật khẩu mặc định là “ncstudio”, nếu mật khẩu được thay đổi thì phải liên hệ với nhà sản xuất2 - Nhập mật khẩu

Bước 3:

  • Chọn tham số cần thay đổi.3 - Thay đổi tham số

Bước 4:

  • Sửa giá trị của tham số và lưu lại. Đối với một số tham số yêu cầu khởi động lại phần mềm thì sau khi lưu lại, chúng ta tắt phần mềm đi và bật lên lại. Khi đó thông số mới được cập nhật4 - sửa giá trị

Thông số một số tham số cơ bản:

Tham sô

Posted in Tin tức and tagged , , , , .